Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân - Prime Commerce

1. Trách nhiệm:

– Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu Prime Commerce thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

– Prime Commerce có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:
+ Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
+ Sử dụng thông tin trái phép
+ Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: 
+ Thông tin cá nhân của khách hàng trên primecommerce.asia được Prime Commerce cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
+ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
+ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Prime Commerce sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
+ Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Prime Commerce.
+ Ban quản lý Prime Commerce yêu cầu các cá nhân khi trở thành Khách hàng của công ty, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Prime Commerce không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

– Phạm vi sử dụng thông tin: cam kết chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi công việc bán hàng hóa, dịch vụ. Prime Commerce phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của khách hàng với đúng mục đích, phạm vi đã thông báo trừ trường hợp sau:
+ Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật
+ Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba. 
+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
+ Trong những trường hợp còn lại, Prime Commerce sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía Quý Khách Hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Prime Commerce. 

Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người tiêu dùng
+ Chỉ Ban quản trị Prime Commerce mới có quyền tiếp cận thông tin khách hàng, hoặc các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với khách hàng.
+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin
CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VIỆT NAM
Trụ sở:  88/12 Đường Thái Phiên, phường 2, quận 11, TPHCM
Văn phòng đại diện: 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TPHCM
Điện thoại: 028 665 42 688

Phương thức, công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân:
+ Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản đã được cấp trên primecommerce.asia. Sau đó, chọn mục “Thông tin cá nhân” để thực hiện việc chỉnh sửa theo yêu cầu của mình.
+ Những thông tin cá nhân sẽ được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.
+ Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương mại điện tử của Prime Commerce, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website: primecommerce.asia

2. Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân:

– Khách hàng có quyền yêu cầu Prime Commerce thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. 

– Prime Commerce có nghĩa vụ thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân. Khách hàng có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Prime Commerce hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0