Chính sách và quy định chung - Prime Commerce

1. Nguyên tắc chung

– Website primecommerce.asia là website cung cấp cấp các gói dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, phần mềm quản lý thương mại và khuyến mại trực tuyến, được thiết lập bởi CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VIỆT NAM, hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

– Website primecommerce.asia là website thương mại trực tuyến dành cho các cá nhân, thương nhân có nhu cầu sử dụng các dịch vụ, phần mềm hỗ trợ thương mại và đã ký hợp đồng với Prime Commerce để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử, các phần mềm quản lý thương mại và/hoặc dịch vụ khác trên primecommerce.asia 

– Khách hàng tham gia giao dịch trên primecommerce.asia là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Sản phẩm giao dịch trên primecommerce.asia bao gồm sản phẩm phần mềm, dịch vụ và phải đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo (sau đây gọi chung là “Sản phẩm”).

– Mọi hoạt động mua bán Sản phẩm trên primecommerce.asia phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Trong mọi trường hợp, các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch sẽ căn cứ vào các bằng chứng và quy định của pháp luật hiện hành.

– Tất cả các khách hàng khi thực hiện giao dịch với primecommerce.asia phải tự tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình, đồng thời cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử primecommerce.asia (sau đây gọi là “Quy chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch.

2. Quy định chung:

– “Website cung cấp dịch vụ TMĐT primecommerce.asia do Công Ty TNHH Prime Commerce Việt Nam phát triển với tên miền là primecommerce.asia. Website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử là nơi giao thương giữa Prime Commerce và khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm phần mềm giúp quản lý hoạt động kinh doanh hay các dịch vụ giúp tăng trưởng kinh doanh.

– “Khách hàng”, “người dùng” là các tổ chức, cá nhân truy cập tìm kiếm thông tin và giao dịch mua hàng hóa/sử dụng dịch vụ trên website primecommerce.asia.

– “Thành viên” là các Khách hàng, người dùng có đăng ký tài khoản sử dụng trên primecommerce.asia.

– “Đơn vị vận chuyển” là cá nhân/tổ chức mà primecommerce.asia chọn để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng (nếu có).

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0