Người dùng xem được gì tại trang chủ của Prime Dashboard? - Prime Commerce

Người dùng xem được gì tại trang chủ của Prime Dashboard?

Những nội dung trên trang chủ của Prime Dashboard

Tại giao diện trang chủ của Prime Dashboard, người dùng có thể thấy các thông tin sau (xem hình tham khảo bên dưới):

Giao diện trang chủ của Prime Dashboard

1. Các danh mục chính trong cột menu

Tại cột menu nằm bên trái màn hình có các danh mục sau:

Bảng điều khiển:

Khi đăng nhập vào hệ thống, giao diện của mục bảng điều khiển được hiển thị đầu tiên một cách tự động, có thể nói, đây cũng là giao diện trang chủ của Prime Dashboard.
Trong mục bảng điều khiển cũng có thêm các danh mục nhỏ như:
- Bảng điều khiển của bạn: Danh mục để xem tất cả các bảng điều khiển mà người dùng đã tạo
- Ưa thích: Hiển thị các bảng điều khiển đã được bạn thêm vào danh mục yêu thích
- Thùng rác: Chứa các bảng điều khiển đã được xóa. Bạn có thể khôi phục lại chúng hoặc xóa vĩnh viễn tại mục này.

Nguồn dữ liệu

Danh mục hiển thị danh sách các nguồn dữ liệu đã được đồng bộ vào hệ thống Prime Dashboard. Tại đây, người dùng có thể thêm nguồn dữ liệu, chỉnh sửa thông tin nguồn dữ liệu hoặc xóa nguồn dữ liệu.

Quản lí bản mẫu

Danh mục chứa các bản mẫu đã dùng. Tại đây, người dùng có thể xem các bản mẫu đã dùng hoặc thêm bản mẫu mới từ hệ thống.

Quản lý người dùng

Danh mục hiển thị danh sách người dùng trong hệ thống Prime Dashboard. Tại đây, người dùng có thể thêm người dùng mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa người dùng khỏi hệ thống.

2. Nút tạo bảng điều khiển mới

Nút tắt này nằm ở phần dưới của cột menu, đây là nút tắt để người dùng sử dụng tính năng chính của hệ thống Prime Dashboard: Tạo bảng điều khiển

3. Mục hiển thị các con số dữ liệu trong hệ thống Prime Dashboard

Tại giao diện chính của Prime Dashboard, ngươi dùng có thể dễ dàng xem các số liệu được Prime Dashboard thống kê tự động, ví dụ: Tổng số người dùng trong hệ thống, tổng số nguồn dữ liệu có trong hệ thống, tổng số bảng điều khiển trong hệ thống, tổng số bảng điều khiển nằm trong mục yêu thích của hệ thống.

4. Thanh công cụ của Prime Dashboard

Tại thanh công cụ này, người dùng có thể xem và điều chỉnh thông tin tài khoản đang đăng nhập vào hệ thống, điều chỉnh ngôn ngữ dùng cho hệ thống. Đặc biệt, thanh công cụ này có 2 tính năng quan trọng sau:
-Biểu tượng hình cái chuông: hiển thị thông báo mỗi khi người dùng thay đổi thông tin
- Biểu tượng biển cảnh báo: Hiển thị cảnh báo khi kết quả kinh doanh thấp hơn mục tiêu đề ra (được cài đặt bởi chủ doanh nghiệp)

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VN

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

0315 178 371

Ngày cấp: 23/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh – Phòng đăng ký kinh doanh

ĐỊA CHỈ

Singapore:
­◊ 10 Anson Road, #14-016  Plaza, Singapore
 

Việt Nam:
◊ 84P Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Malaysia: Prime Commerce Sdn. Bhd.
◊ Business Suite 19A-24-3, Level 24, UOA Centre, No 19, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur.

 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: +84 28 665 42 688

E- mail: contact@primecommerce.asia

Copyright © 2020 by Prime Commerce Việt Nam 

0